Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

Πλάνα Συνδρομών - Περιοδικό Κυνηγεσία

Έντυπη Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

60.00€
 • Αποστολή του περιοδικού ταχυδρομικώς
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Έντυπη Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

75.00€
 • T-Shirt Κυνηγεσία
 • Αποστολή του περιοδικού ταχυδρομικώς
 • Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο βιβλίο «Συνταγές Κυνηγίου»
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Έντυπη Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

90.00€
 • 2 T-Shirts Κυνηγεσία
 • Αποστολή του περιοδικού ταχυδρομικώς
 • Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο βιβλίο «Συνταγές Κυνηγίου»

6μηνη Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

20.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

6μηνη Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

25.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
 • T-Shirt Κυνηγεσία
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

6μηνη Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

30.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
 • T-Shirt Κυνηγεσία
 • Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο βιβλίο «Συνταγές Κυνηγίου»

Ετήσια Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

35.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

Ετήσια Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

40.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
 • T-Shirt Κυνηγεσία
ΝΕΟ

T-Shirt Κυνηγεσία και Κυνοφιλία

15.00€
 • T-Shirt Κυνηγεσία
ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Ετήσια Ηλεκτρονική Συνδρομή
Κυνηγεσία & Κυνοφιλία

45.00€
 • Ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη
 • T-Shirt Κυνηγεσία
 • Ηλεκτρονική Πρόσβαση στο βιβλίο «Συνταγές Κυνηγίου»