Η αυτοψία σε εξέλιξη

Σύμφωνα με το Swiss Wolf Concept, το νεκρό ζώο στάλθηκε αμέσως σε εξειδικευμένο κέντρο στη Βέρνη για νεκροψία και ταυτοποίηση. «Αλλά είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για έναν νεαρό λύκο ενός έτους», εξήγησε ο Sébastien Beuchat, διευθυντής πόρων και φυσικής κληρονομιάς για το καντόνι του Vaud.

- Advertisement -

Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, η αγέλη Marchairuz αποτελείται από ένα ζευγάρι αναπαραγωγής, τέσσερα έως πέντε υποενήλικα και επτά μικρά. Το νεκρό ζώο θα ήταν ένα από αυτά τα μικρά.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ρυθμιστικών ενεργειών, η ακριβής τοποθεσία της βολής δεν θα καθοριστεί σε αυτό το στάδιο, προσθέτει το καντόνι. Η άδεια βολής εξακολουθεί να ισχύει για δύο άλλους νεαρούς λύκους της αγέλης. «Οι ρυθμιστικές δράσεις συνεχίζονται», σημειώνει ο Sébastien Beuchat.

Το καντόνι έχει υποβάλει δύο αιτήσεις στο FOEN, οι οποίες αξιολογούνται αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σχετίζεται με τη διεύρυνση της τρέχουσας ρυθμιστικής περιμέτρου που φτάνει από το La Dole μέχρι τον περιαστικό δρόμο Marchairuz.

«Οι επιθέσεις έχουν μετακινηθεί. Δεν γίνονται πλέον στα ορεινά βοσκοτόπια, αλλά κοντά στα χωριά του Vallée de Joux», εξήγησε ο Sebastien Beuchat.

Στις 14 Οκτωβρίου, ένα μοσχάρι κατασπαράχθηκε κάτω από τα δόντια του λύκου στο L’ Abbaye, τρία νεαρά βοοειδή (άνω των 160 ημερών) ακολούθησαν κατόπιν επιθέσεων στις 23, 24 και 29 Οκτωβρίου στο Le Lieu και στο Abbey.

Το δεύτερο αίτημα προς τον FOEN αφορά τον πυροβολισμό του αρσενικού αναπαραγωγής της αγέλης. Το καντόνι τεκμηρίωσε το αίτημά του, με πρόσθετα στοιχεία, και το διαβίβασε ξανά στη Βέρνη.

Τα καντόνια είναι υπεύθυνα να διατάξουν τη θανάτωση μεμονωμένων λύκων. Ωστόσο, μια παρέμβαση σε μία αγέλη απαιτεί τη συγκατάθεση του Bafu. Το Bafu εξετάζει επί του παρόντος δύο άλλες αιτήσεις από το καντόνι.

Πρώτον, το Vaud απαιτεί αύξηση της περιμέτρου βολής, δεύτερον, ο αρχηγός της αγέλης πρέπει να σκοτωθεί. Σύμφωνα με το Bafu, περίπου 180 λύκοι ζουν αυτή τη στιγμή σε 19 αγέλες στην Ελβετία.