Έρευνα της Ε.Ε. στοχοποιεί το Κυνήγι με προπαγάνδα!

- Advertisement -

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δελτίο τύπου που εξέδωσε η FACE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για το Κυνήγι), ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα στοιχεία, σχετικά με μία έρευνα που δείχνει τις πιέσεις που δέχονται τα ενδιαιτήματα και η πανίδα, παραποιείται η πραγματικότητα και στοχοποιείται το κυνήγι.

 

 

 

Η στοχοποίηση του κυνηγίου δεν έχει τελειωμό, καθώς σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να καταδείξει το κυνήγι ως μία βασική αιτία απώλειας ειδών υψηλών πιέσων. Με άλλα λόγια, το τεκμήριο υποβάθμισης ενδιαιτημάτων από τη δραστηριότητα του κυνηγίου, δεν είναι παρά μία προπαγανδιστική υπόθεση, καθώς τα δεδομένα της έρευνας παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο και τα γραφήματα περιλαμβάνουν τίτλους και φωτογραφίες κυνηγών.

Ευτυχώς, τα δεδομένα αυτά είναι εύκολα προσβάσιμα και αν παρατηρήσει κάποιος πιο προσεκτικά τις φιγούρες και τα γραφήματα, θα αντιληφθεί μια τελείως διαφορετική ιστορία.

Το κυνήγι αντιπροσωπεύει μόνο το 0,66% όλων των υψηλού επιπέδου πιέσεων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη ανέφεραν το κυνήγι ως υψηλή πίεση για είδη και ενδιαιτήματα σε λιγότερο από 1% των περιπτώσεων. Το μερίδιο του κυνηγιού σε σχέση με όλες τις πιέσεις που αναφέρουν τα κράτη μέλη ποικίλλει ανάλογα με τα επιλεγμένα στοιχεία. Οι ακόλουθες κατηγορίες είναι πολύ αποκαλυπτικές:

Το κυνήγι ως πίεση στους οικοτόπους: Αναφέρθηκε 0,05% των πιέσεων για τους οικοτόπους.

Από συνολικά 5.596 εκθέσεις σχετικά με υψηλές πιέσεις στους οικοτόπους, υπάρχουν μόνο 3 αναφορές από τα κράτη μέλη των οικοτόπων υπό πίεση από το κυνήγι.

Κυνήγι ως πίεση σε είδη εκτός από τα πτηνά: 0,17% των πιέσεων που αναφέρονται για είδη εκτός από τα πουλιά.

Ο κατάλογος των ειδών για τα οποία το κυνήγι αναφέρεται ως υψηλού επιπέδου πίεση αποκαλύπτει ορισμένες αμφισβητήσιμες καταστάσεις, για παράδειγμα, ο σολομός του Ατλαντικού (Salmo salar) και ο μεσογειακός αστακός (Scyllarides latus) είναι μεταξύ των 12 ειδών εκτός από τα πουλιά για τα οποία το κυνήγι αναφέρεται ως υψηλού επιπέδου πίεση.

Κυνήγι ως πίεση στα πτηνά: 2,58% των πιέσεων που αναφέρθηκαν για τα πουλιά.

Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης “πήδηξαν” στο κυνήγι, είναι επειδή τα γραφήματα που χρησιμοποίησαν οι οργανισμοί της Ε.Ε. στην τελευταία έκθεση State of Nature, δείχνουν την εικόνα του κυνηγού στο πλαίσιο υψηλών πιέσεων στη φύση.

Στα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη, οι πιέσεις και οι απειλές στη φύση διαρθρώνονται σε δύο ιεραρχικά επίπεδα. Η γεωργία, η δασοκομία ή η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο, αλλά το κυνήγι είναι μία από τις πολλές υποκατηγορίες που βρίσκονται υπό εκμετάλλευση ειδών.

Αν και δεν είναι απολύτως σαφές πώς επιτυγχάνεται το ποσοστό του 18% σχετικά με την «παράνομη θανάτωση και το κυνήγι», τα στοιχεία δείχνουν ότι για τα πουλιά, το κυνήγι αντιπροσωπεύει μόνο το 2,58% συνολικά.

Υπάρχουν δύο προβλήματα με τα infographics (γραφική απεικόνιση δεδομένων). Πρώτον, οι άνθρωποι μπορεί να καταλάβουν ότι οι πιέσεις από παράνομη λαθροθηρία και κυνήγι (18% που αναφέρονται στο παραπάνω γράφημα) είναι πολύ υψηλότερες από π.χ. δασοκομία (11%). Τα ποσοστά σε μια υποκατηγορία δεν πρέπει να εμφανίζονται παράλληλα με τα ποσοστά των κύριων κατηγοριών. Δεύτερον, η ομαδοποίηση κυνηγιού και παράνομης θανάτωσης δεν είναι αποδεκτή. Το κυνήγι είναι η νόμιμη επιδίωξη του «παιχνιδιού», ενώ η παράνομη λαθροθηρία πρέπει να θεωρείται χωριστά ως εγκληματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται μηδενική ανοχή (π.χ. βλέπε σύνδεσμο).

Η έκθεση State of Nature, σωστά, αναφέρει ότι το κυνήγι είναι η δεύτερη συχνά αναφερόμενη πίεση, ύστερα από την παράνομη θανάτωση πτηνών κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού τους ταξιδιού προς την Ευρώπη. Λαμβάνοντας, όμως υπόψη όλες τις πιέσεις που δέχονται τα αποδημητικά πουλιά, το κυνήγι αντιπροσωπεύει μόλις το 6,67%.

 

Ποια είδη πτηνών αφορούν;

Υπάρχει ένας κατάλογος 86 ειδών (από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και πτηνά εκτός παραρτήματος) για τα οποία το κυνήγι αναφέρθηκε ως υψηλή πίεση. Τα είδη που αναφέρθηκαν συχνότερα, βρίσκονται σε κατάσταση ασφαλούς πληθυσμού με αυξανόμενες ή σταθερές τάσεις. Η Σταχτόχηνα – Greylag Goose (Anser anser) βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας ακολουθούμενη από τον Μεγάλο Κορμοράνο (Phalacrocorax carbo sinensis).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτό έρχεται σε άμεση αντίφαση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, όπου τα κράτη μέλη έλαβαν εντολή να μην αναφέρουν υψηλές πιέσεις για είδη που εμφανίζουν ασφαλή κατάσταση πληθυσμού και αυξανόμενες ή σταθερές τάσεις. Εάν είχε ακολουθηθεί αυτή η συμβουλή, το αποτέλεσμα θα ήταν σαφώς διαφορετικό, μειώνοντας το σχετικό μερίδιο του κυνηγιού.

 

Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα;

Η καλή πολιτική διατήρησης πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία. Η έκθεση για την κατάσταση της φύσης είναι ένα σημαντικό ορόσημο που παρέχει πληθώρα πληροφοριών, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται αμερόληπτα, χωρίς να καταλήγουμε σε συμπεράσματα ή να προωθήσουμε πολιτικές ατζέντες.

Δυστυχώς, τέτοιες παρεξηγήσεις έχουν ήδη… αξιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χρησιμοποιούνται σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Εάν οι αρμόδιοι λένε ότι το κυνήγι αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα, γίνεται εύκολα κατανοητό πως με αυτό τον τρόπο ενεργούν για να το περιορίσουν. Ένα πρωταρχικό παράδειγμα είναι οι τρέχουσες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «αυστηρά προστατευόμενες περιοχές», οι οποίες έχουν προκαλέσει την αντίδραση πολλών ενδιαφερομένων και ευρωβουλευτών.

 

 

Απαντώντας στην ασαφή εικόνα που γράφτηκε σε πολλές επικοινωνίες (π.χ. βλέπε σύνδεσμο1, σύνδεσμο2 & σύνδεσμο3), ο Γενικός Γραμματέας του FACE, Δρ David Scallan δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διευκρινίσουμε την κατάσταση μετά από ανακριβείς τοποθετήσεις, και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν κάποιες διευκρινίσεις που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Είναι σημαντικό να κοιτάξετε βαθύτερα τα δεδομένα πριν αναπτυχθούν οι τίτλοι και αυτό ισχύει και για τους οργανισμούς της Ε.Ε.. Η προστασία της πανίδας μπορεί να υπάρξει μόνο όταν οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτήν, μπορούν να επικεντρωθούν στη συνεργασία, με μοναδικό στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ειδών της πανίδας».

 

Βασικές πληροφορίες – Τι είναι η «αναφορά» του κράτους μέλους;

Οι οδηγίες για τη φύση (δηλαδή οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με το τι θεωρούν ως τις κύριες αιτίες της απώλειας ειδών και της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων. Αναφέρουν επομένως τις πιέσεις, που είναι παράγοντες οι οποίοι έχουν επηρεάσει τους οικοτόπους και τα είδη κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, και απειλές, που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο κατά τις δύο επόμενες περιόδους αναφοράς. Αυτές οι πιέσεις και οι απειλές διαρθρώνονται σε δύο ιεραρχικά επίπεδα, το πρώτο (επίπεδο 1) περιλαμβάνει 15 γενικές κατηγορίες (π.χ. γεωργία ή ανάπτυξη), ενώ το δεύτερο (επίπεδο 2) προσδιορίζει 203 δραστηριότητες που αναφέρονται ως πιέσεις / απειλές. Ταυτόχρονα, κατατάσσονται ως “υψηλής” ή “μεσαίας” σημασίας ανάλογα με τη σχετική τους επίδραση. Η εστίασή μας ήταν στις πιέσεις μεγάλης σημασίας, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό συνεπή μεταξύ των κατηγοριών (έκθεση State of Nature, 2020).

 

breda
35,936ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,830ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
4ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
7,870ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Athens
broken clouds
13 ° C
15.1 °
10.9 °
68 %
8.9kmh
75 %
Πε
19 °
Πα
22 °
Σα
27 °
Κυ
28 °
Δε
28 °

ΔΗΜΟΦΙΛΗ